Спелта - Dinkel/Spelt - Triticum spelta

Спелта (Т. Spelta L.) - обикновенно се бърка с термина Лимец в България и по света. Сравнително с по-голям добив и едрина на зърното. Спелтата остава да се гледа като една от основните култури за хляб и бира до преди 50-60 г. в Германия. Има много плътен и приятен вкус, отлични пекарни качества и устойчивост на полето. Смята се за третата еволюция на Лимеца, въпреки че родител му е Емера. В днешно време може да се каже, че е най-разпространяваната древна зърнена култура.Вече масово по света продукти от Спелта изместват продукти от обикновенна пшеница, тъй като все по-разпространени са заболяванията от някаква форма на непоносимост към пшеница.